GUD. FÖRSAMLINGEN. VÄRLDEN

VÄLKOMMEN


Kairoskursen är för alla kristna och handlar om vårt uppdrag att dela vår tro i vardagen i dagens mångkulturella värld. Den visar på Guds hjärta för alla nationer och folk och Hans längtan att använda sitt folk till att vara en välsignelse för nationerna. KAIROS betonar vikten av att nå folkgrupper som som ännu inte har nationella inhemska församlingar. En stark betoning är även på att återevangelisera Europa igen och nå invandrare med evangeliet. KAIROS är utformat för att utbilda, inspirera och utmana kristna för att bli engagerade i Guds hjärta för alla folken. Det är ett verktyg som Gud använder för att förvandla vår världsbild så att vi ser att vi är välsignade för att vara en välsignelse för alla folkgrupper. Över 100.000 personer har gått kursen i 100 länder....

FORMAT OCH INNEHÅLL

BIBLISKT PERSPEKTIV


Vi upptäcker att mission är i centrum av Guds hjärta och att ett genomgående tema genom hela bibeln är att Gud välsignar sitt folk för att vara en välsignelse för alla folkgrupper.

STRATEGISKT


Vi lär oss om strategi och nyckelstrategier som bär frukt i att nå onådda folkgrupper i vår värld idag. Varje kristen har en viktig roll i detta.

HISTORISKT


Guds missionsuppdrag är synlig genom hela historien. Vi kan lära oss mycket av historien, av både kyrkans misslyckanden och succéer i utbredandet av evangeliet.

KULTURELLT


Mission innebär att vara tvär-kulturell. Vi lär oss om vad kultur är och ser vad som krävs för att kommunicera och göra lärjungar i en kultur som skiljer sig från egen.

KOMMANDE KURSER

SUNDSVALL

4-6/3, 17/3 & 25-27/3 2022

Sundsvall

SÖDERTÄLJE

Våren 2022

Södertälje