GUD. FÖRSAMLINGEN. VÄRLDEN

VÄLKOMMEN


Kairoskursen är för alla kristna och handlar om vårt uppdrag att dela vår tro i vardagen i dagens mångkulturella värld. Den visar på Guds hjärta för alla nationer och folk och Hans längtan att använda sitt folk till att vara en välsignelse för nationerna. KAIROS betonar vikten av att nå folkgrupper som som ännu inte har nationella inhemska församlingar. En stark betoning är även på att återevangelisera Europa igen och nå invandrare med evangeliet. KAIROS är utformat för att utbilda, inspirera och utmana kristna för att bli engagerade i Guds hjärta för alla folken. Det är ett verktyg som Gud använder för att förvandla vår världsbild så att vi ser att vi är välsignade för att vara en välsignelse för alla folkgrupper. Över 100.000 personer har gått kursen i 100 länder....

FORMAT OCH INNEHÅLL

BIBLISKT PERSPEKTIV


Vi upptäcker att mission är i centrum av Guds hjärta och att ett genomgående tema genom hela bibeln är att Gud välsignar sitt folk för att vara en välsignelse för alla folkgrupper.

STRATEGISKT


Vi lär oss om strategi och nyckelstrategier som bär frukt i att nå onådda folkgrupper i vår värld idag. Varje kristen har en viktig roll i detta.

HISTORISKT


Guds missionsuppdrag är synlig genom hela historien. Vi kan lära oss mycket av historien, av både kyrkans misslyckanden och succéer i utbredandet av evangeliet.

KULTURELLT


Mission innebär att vara tvär-kulturell. Vi lär oss om vad kultur är och ser vad som krävs för att kommunicera och göra lärjungar i en kultur som skiljer sig från egen.

KOMMANDE KURSER 

ESKILSTUNA

2-4 & 22-25 oktober 2020

Eskilstuna

BORÅS

9-11 & 22-25 oktober 2020

Borås

LULEÅ

30 okt-1 nov & 3, 5, 6, 8 nov 2020

LULEÅ

SAMARBETSFÖRSAMLINGAR OCH ORGANISATIONER

NETWORK

VAD SÄGER FOLK?

Här kan du läsa några vittnesbörd av folk som har gått kursen.

Patrick Ölund

Pingstförsamlingen, Eskilstuna

Jag har arbetat i mission i över 20 år och gick denna kurs i höst 2017. Den gav mig otroligt mycket. Speciellt en större kärlek och passion till de människor som aldrig haft möjlighet att höra evangelium här i Sverige. Man behöver inte nödvändigtvis åka till jordens yttersta gräns för att vinna människor till Jesus. Det är bara att gå ut på stan och titta på de som går där. Jag uppmuntrar varje troende att gå denna kurs. Den kommer att vidga din syn på Guds kärlek till alla människor.

Lydia Eriksson

Linköping, elev på Nikodemusinstitutet

Kursen har visat mig mer av Guds stora plan och vision. Den triggar igång en längtan att bli en sann biblisk kristen och viljan att vara en del av Guds vision att nå alla jordens onådda folk.

William Wengelin

Linköping, elev på Nikodemusinstitutet

Kursen har varit en ögonöppnare och ger nytt fokus på mission.

KAIROSKURS SVERIGE

 

Kairos är en  kurs för alla troende 

LÄS MER

KONTAKTPERSONER:


Mika Kosonen, 0739822072

mika@kairoskurs.se​

GILLA VÅR FACEBOOK SIDA