OBS! Vi har bytt namn till Simply Mobilizing Sverige, se vår nya hemsida www.simplymobilizing.se

GUD. FÖRSAMLINGEN. VÄRLDEN

VÄLKOMMEN


Kairoskursen är för alla kristna som vill bli inspirerade, utbildade och utmanade att leva missionella liv. Den visar på Guds hjärta för alla människor och Hans längtan att använda sitt folk till att vara en välsignelse för vår värld. KAIROS betonar vikten av att nå de minst nådda folkgrupperna som saknar bibeln, församlingar och troende. En stark betoning är även på att återevangelisera Europa igen och nå nysvenskar med evangeliet. KAIROS är utformat för att utbilda, inspirera och utmana kristna för att bli engagerade i Guds hjärta för alla folken. Det är ett verktyg som Gud använder för att förvandla vår världsbild så att vi ser att vi är välsignade för att vara en välsignelse för alla folkgrupper. Över 100.000 personer har gått kursen i 100 länder....

OBS! Vi har bytt namn till Simply Mobilizing Sverige, se vår nya hemsida www.simplymobilizing.se

FORMAT OCH INNEHÅLL

BIBLISKT PERSPEKTIV


Vi upptäcker att mission är i centrum av Guds hjärta och att ett genomgående tema genom hela bibeln är att Gud välsignar sitt folk för att vara en välsignelse för alla folkgrupper.

STRATEGISKT


Vi lär oss om strategi och nyckelstrategier som bär frukt i att nå onådda folkgrupper i vår värld idag. Varje kristen har en viktig roll i detta.

HISTORISKT


Guds missionsuppdrag är synlig genom hela historien. Vi kan lära oss mycket av historien, av både kyrkans misslyckanden och succéer i utbredandet av evangeliet.

KULTURELLT


Mission innebär att vara tvärkulturell. Vi lär oss om vad kultur är och ser vad som krävs för att kommunicera och göra lärjungar i en kultur som skiljer sig från egen.

KOMMANDE KURSER

SÖDERTÄLJE/

ESKILSTUNA/


23-25/9 & 28-30/10 2022 Södertälje/Eskilstuna

SUNDSVALL

30/9-2/10 & 25-27/11 2022

Sundsvall

BORÅS

30/9-2/10 & 28-30/10 2022

Borås

MULLSJÖ/

JÖNKÖPING

14-16/10 & 18-20/11 2022

Mullsjö/Jönköping