KONTAKT & GIVANDE

MIKA KOSONEN

Mobil: 0739-822072

E-post: mika@kairoskurs.se

VILL DU STÖDJA ARBETET?


Vill du vara med och stödja Kairoskursens arbete så att vi kan genomföra vår del av Jesu missions-befallning att göra lärjungar, nå onådda folkgrupper med evangelium och mobilisera Guds församling i Sverige till mission?


Bankgiro: 5686-7401

Swish: 123 130 05 16

Josef Mission Sverige

"Märk din gåva med Kairoskurs"