MER OM KURSEN

Kairoskursen är för alla kristna och handlar om vårt uppdrag att dela vår tro i vardagen i dagens mångkulturella värld. Den visar på Guds hjärta för alla nationer och folk och Hans längtan att använda sitt folk till att vara en välsignelse för nationerna. KAIROS betonar vikten av att nå folkgrupper som som ännu inte har nationella inhemska församlingar. En stark betoning är även på att återevangelisera Europa igen och nå invandrare med evangeliet.


"En stark betoning är även på att

återevangelisera Europa igen och nå

invandrare med evangeliet."


KAIROS är utformat för att utbilda, inspirera och utmana kristna för att bli engagerade i Guds hjärta för alla folken. Det är ett verktyg som Gud använder för att förvandla vår världsbild så att vi ser att vi är välsignade för att vara en välsignelse för alla folkgrupper.


"Över 100.000 personer har

gått kursen i 100 länder."


KAIROS använder sig av flera olika pedagogiska inlärningssätt och aktiviteter så som:


  • Bön för minst nådda folkgrupper
  • Introduktioner till studiebokens kapitel
  • Videoundervisning
  • Läsning av studieboken
  • Arbetsblad
  • Smågrupper
  • Kulturella aktiviteter


KAIROS-kursen kan hållas med olika format. Som en kvällskurs en gång i veckan under en 9- veckors period, som en intensivkurs under 4-5 dagar eller under 2 helger.Mer info om Kairos och Simply Mobilizing som driver Kairos finns på www.kairoscourse.org och www.simplymobilizing.com.


Om du är intresserad av att ha en Kairos-kurs i din församling, kontakta

Mika Kosonen, nationell Kairos-koordinator Sverige på 073-982 20 72

eller mika@kairoskurs.se