MER OM KURSEN

Kairoskursen är för alla kristna och handlar om vårt uppdrag att dela vår tro i vardagen i dagens mångkulturella värld. Den visar på Guds hjärta för alla nationer och folk och Hans längtan att använda sitt folk till att vara en välsignelse för nationerna. KAIROS betonar vikten av att nå folkgrupper som som ännu inte har nationella inhemska församlingar. En stark betoning är även på att återevangelisera Europa igen och nå invandrare med evangeliet.


"En stark betoning är även på att

återevangelisera Europa igen och nå

invandrare med evangeliet."


KAIROS är utformat för att utbilda, inspirera och utmana kristna för att bli engagerade i Guds hjärta för alla folken. Det är ett verktyg som Gud använder för att förvandla vår världsbild så att vi ser att vi är välsignade för att vara en välsignelse för alla folkgrupper.


"Över 100.000 personer har

gått kursen i 100 länder."


KAIROS använder sig av flera olika pedagogiska inlärningssätt och aktiviteter så som:


  • Bön för minst nådda folkgrupper
  • Introduktioner till studiebokens kapitel
  • Videoundervisning
  • Läsning av studieboken
  • Arbetsblad
  • Smågrupper
  • Kulturella aktiviteter


KAIROS-kursen kan hållas med olika format. Som en kvällskurs en gång i veckan under en 9- veckors period, som en intensivkurs under 4-5 dagar eller under 2 helger.Mer info om Kairos och Simply Mobilizing som driver Kairos finns på www.kairoscourse.org och www.simplymobilizing.com.


Om du är intresserad av att ha en Kairos-kurs i din församling, kontakta

Mika Kosonen, nationell Kairos-koordinator Sverige på 073-982 20 72

eller mika@kairoskurs.se

SAMARBETSFÖRSAMLINGAR OCH ORGANISATIONER

NETWORK

VAD SÄGER FOLK?

Här kan du läsa några vittnesbörd av folk som har gått kursen.

Patrick Ölund

Pingstförsamlingen, Eskilstuna

Jag har arbetat i mission i över 20 år och gick denna kurs i höst 2017. Den gav mig otroligt mycket. Speciellt en större kärlek och passion till de människor som aldrig haft möjlighet att höra evangelium här i Sverige. Man behöver inte nödvändigtvis åka till jordens yttersta gräns för att vinna människor till Jesus. Det är bara att gå ut på stan och titta på de som går där. Jag uppmuntrar varje troende att gå denna kurs. Den kommer att vidga din syn på Guds kärlek till alla människor.

Lydia Eriksson

Linköping, elev på Nikodemusinstitutet

Kursen har visat mig mer av Guds stora plan och vision. Den triggar igång en längtan att bli en sann biblisk kristen och viljan att vara en del av Guds vision att nå alla jordens onådda folk.

William Wengelin

Linköping, elev på Nikodemusinstitutet

Kursen har varit en ögonöppnare och ger nytt fokus på mission.

KAIROSKURS SVERIGE

 

Kairos är en  kurs för alla troende 

LÄS MER

KONTAKTPERSONER:


Mika Kosonen, 0739822072

mika@kairoskurs.se​

GILLA VÅR FACEBOOK SIDA